Old school Easter eggs.

Lets Go 119
Đầu tiên bạn lấy 4 con át ra đưa cho khán giả xem, trong khi khán giả xem thì bạn lấy 4 con K đặt lên trên bộ bài. Và bắt đầu biểu diễn.

aa1

1
Bạn cầm lấy 4 con át và xòe nó ra, tay câm bài dùng ngón tay cái bật 4 cây K ra, bạn đưa 4 cây át up lên trên bộ bài, tuy nhiên đồng thời bạn đẩy 4 con K ra đằng sau.
2
Khi 4 con Át được đưa vào bộ bài nó sẽ che 4 con K ở phía sau đi, va bạn tiến hành up con át lại.
3
Và khi bạn lật 4 con lên thì nó lại là 4 con K, trong khi đó rõ ràng khán giả đã nhìn thấy bạn up 4 con át lên trên đầu giờ nó lại là 4 con K.