Polaroid
Rất vui là tài khoản mình không
bị trừ mimax. Mất 7k trong tài
khoản chính..
Tài khoản hôm 31/7 là 7vnđ. Và
hôm nay 1/8 là 0vnđ.
Mimax + 3G + Mobitv mà trừ
đúng 7vnđ /tháng.
Tháng trước mình cũng làm như
thế cũng chỉ mất 5vnđ. Tưởng
như lag hôm sau mới trừ.
Nhưng không test 2tháng nay
ok.
Lúc nãy trừ đúng 7vnđ mà tài
khoản không âm..vẫn được
+500Mb (vẫn mimax)
Thủ thuật nhé:
Khi dùng đến cuối tháng như
hôm qua 31/7. Tài khoản còn
trên 0vnđ (dưới 5k) Thì làm thế
nào cho tài khoản bị khoá.

thể nạp sai mã số thẻ. Ok
Đến hôm 1/8 này mua thẻ tùy
mệnh giá rồi nạp để mở khoá.
Thế là ok. Tài khoản vẫn nguyên
mệnh giá thẻ vừa nạp. Tài
khoản km vẫn +500Mb vẫn 3G.
Mobitv.
Test 2tháng nay.
Trang Chu Wap119